Remotegrid

Brug af smart meter data til optimering af elnettet

For at forhindre at solceller og vindmøller får energiforsyningen i Danmark til at brænde sammen, er der brug for mere viden om, hvad der sker på elnettet. I forskningsprojektet RemoteGRID, støttet af ForskEL skal Aalborg Universitet, Thy-Mors Energi og målerfirmaet Kamstrup finde løsninger, så vedvarende energi kan udnyttes bedre.

Projektet fokuserer på at udvikle et system til DSO'er med formål at opsamle, visualisere og anvende data fra smart meters i lavspændingsnet, og evaluere dette system i 1) en test bed med fokus på cyber attacks og håndtering af grid assets, og 2) en field test med fokus på visualisering og operationel anvendelse af data.

 

projektbeskrivelse

Om remotegrid
Language

Projektet er støttet af

Energinet.dk støtter energiforskning gennem ForskEL-programmet, der er finansieret af PSO-afgiften. Programmets formål er at yde støtte til forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier, herunder udvikling af et miljøvenligt og sikkert elsystem