partnere

Department of Electronic Systems

Forskninsgruppen for Wireless Communication Networks (WCN ) arbejder med undervisning, forskning og innovation inden for området af trådløse og kabelforbundne kommunikations- og netværksteknologier. WCNs arbejdsmetode omfatter definition og undersøgelse af matematiske rammer og koncepter for evaluering af ydeevne bl.a. computersimulering af kablede og trådløse netværks ydeevne samt eksperimentel vurdering af koncepter. WCN besidder desuden erfaringer og kompetencer i netværks planlægning og visualisering af store datamængder.

Department of Energy Technology

Forskningsgruppen Electric Power Systems bidrager med viden og kompetencer inden for energi systemer og netværk. I RemoteGRID er det særligt loboratoriet for Smart Energy Systems der får en vigtig rolle, da man her har mulighed for at simulere og teste  forløb ved brug af real-time data.

Department of Law

Juridisk Instituts forskningscenter for økonomisk kriminalitet og cybercrime/cybersikkerhed (IECC – International Economic Crime and Cybercrime Research Centre) bidrager med viden og rådgivning vedrørende den regulatoriske side af projektet. Herved sikres, at den betydelige indsamling og behandling af data, som er kernen i RemoteGRID-projektet, opfylder reglerne om privatlivets fred, persondatabeskyttelse og IT-sikkerhed.

Kampstrup

Kamstrup er blandt verdens førende leverandører af løsninger til måling og styring af energi-  og vandforbrug. Kamstrups løsninger anvendes på verdensplan af forsyningsselskaber og ejendomsadministratorer og sørger for pålidelig og omkostningseffektiv måling. Ved at forudse kundernes udfordringer giver Kmastrup dem mulighed for at drive en bedre forretning og inspirere til mere intelligente og ansvarlige løsninger til de samfund, som de forsyner. Kamstrups løsninger omfatter forbrugsmålere, fjernaflæsningssystemer, hosting og service, analyse og smart grid-applikationer. Alle produkter produceres i Danmark med de højeste certificeringer inden for miljø og kvalitet.

Thy Mors Energi

Thy-Mors Energi er et lokalt el- og fiberselskab med ca. 44.000 andelshavere i Thy, på Mors og Thyholm. Selskabet udbygger fibernettet og vedligeholder elnettet i hele lokalområdet. En af selskabets fornemste opgaver er at sikre stabil elforsyning med så få afbrydelser som muligt, og herudover ønsker Thy-Mors Energi at være lokalområdets foretrukne elleverandør.