remotegrid

Fællesmøde mellem RemoteGRID, SALS og DECODE

RemoteGRID har deltaget i et fælles møde med SALS og DECODE d. 1. maj 2017 i Aalborg

Lagt online: 05.05.2017

Mødet blev afholdt som et skridt i retning af at sikre synergi mellem de tre projekter, hvor Energinet.dk også var repræsenteret med stor interesse. Der blev under mødet udvekslet status og ivrigt diskuteret retning og indhold af de tre respektive projekter. Fra RemoteGRID var projektkoordinator Rasmus L. Olsen repræsenteret sammen med Florin Lov samt to ud af tre ph.d. studerende Maria Stefan og Ruben Sanchez. Fra de industrielle partnere var Erik Pedersen (Head of Software Development) fra Kamstrup repræsenteret. Der blev fundet flere synergimuligheder og det forventes at projekterne vil samarbejde tæt på disse områder.