Samarbejde mellem Remotegrid og Net2DG

RemoteGRID samarbejder med EU projektet Net2DG projektet omkring anvendelsen af data opsamlet i lavspændingsnettet.

Hvor RemoteGRID fokuserer på tilstandsestimering i forbindelse med dataopsamling og visualisering af data, bygger Net2DG videre på nogle af RemoteGRID’s grundlæggende elementer, og er dermed med til at sikre det opnåede samarbejde og resultater føres videre ud i livet. 

Mere information om Net2DG projektet kan findes på www.net2dg.eu