WP0: PROJEKTLEDELSE

WP0 Projektledelse

Alle projekter har behov for effektiv projektledelse for at sikre koordinering og planlægning af projektet. Formålet med denne arbejdspakke er at sikre, at projektet kører som forventet, og i tilfælde, hvor spørgsmål opstår, at der handles er (i overensstemmelse hermed).

Projektledelsen sikrer, at der afholdes møder i hele projektperioden for at koordinere det tekniske arbejde samt ledelsesmæssige udfordringer, der kan opstå gennem hele projektet.

Forventede resultater:

  • Sikring af projektets fremdrift og periodisk rapportering
  • Identifikation og håndtering af spørgsmål/problemstillinger i projektperioden
  • Løbende afholdelse af møder / efter behov