WP1: SYSTEM ARKITEKTUR OG RAMMER

WP1 System arkitektur og rammer

Denne arbejdspakke fokuserer på udvikling af en fælles arkitektur og ramme, som bruges i de tekniske arbejdspakker 2, 3 og 4, for at tilpasse det udførte arbejde her. Arbejdspakke 1 er ansvarlig for at definere anvendelses scenarier og levere krav, der guider arbejdet i de tre arbejdspakker 2, 3 og 4. KPI for evaluering defineres også i denne arbejdspakke som en del af input til evalueringen i arbejdspakke 5.

Forventede resultater:

  • Anvendelses scenarier og KPI definitioner
  • Systemkrav
  • Trussels analyse og rammer for sikkerhed
  • Definition af systemets arkitektur og rammer
  • Anbefalinger til de lovgivningsmæssige rammer for håndtering af personoplysninger i intelligente net, baseret på praktiske erfaringer