WP2: SYSTEM ARKITEKTUR OG RAMMER

WP2 Sikker dataindsamling og netværkskonfiguration

Den tekniske løsning på, hvordan man kan indsamle data effektivt og sikkert fra intelligente målere udvikles i denne arbejdspakke. Der vil være fokus på styring af nettet og på hvordan man konfigurerer dette effektivt, og der vil blive udviklet løsninger baseret på nye mekanismer, der forbinder metadata og data kvalitet med adgangen til data. Sikre løsninger er indlejret i løsningen. Dette sker i tæt samarbejde med udviklingen af databasesystemet, databehandling og feature udvælgelse som sker i de andre arbejdspakker, da netværksdelen har indvirkning på og vil påvirke driften af de andre funktionaliteter.

Forventede resultater:

  • Sikre opsamlings-algoritmer og mekanismer til optimeret kvalitetsbevidst dataindsamling
  • Sikre netværks og Quality of Service (QoS) rekonfigurationsmekanismer
  • Implementering af netværkskomponenter og grænseflader