WP3: DATABASE, DATABEHANDLING OG VISUALISERING

WP3 Database, databehandling og visualisering

Denne arbejdspakke indeholder den tekniske løsning på hvordan man skal håndtere den store mængde af data, hvordan man gemmer disse effektivt og hvorledes man udtrækker features fra datasættene. Arbejdspakken omfatter også udvikling af effektive metoder til at visualisere de relevante datasæt, sådan at de bliver lettilgængelige for operatørerne af systemet. Arbejdet med håndtering af data er tæt koblet til hvorledes man får adgang til data, som sker i arbejdspakke 2, og vil føre til nye måder at levere meget pålidelige data, der opfylder givne krav, samtidig med at man kun udnytter de absolut nødvendige netværksressourcer til formålet. De indsamlede data anvendes også i kombination med estimatorer, udviklet i arbejdspakke 4, til at kompensere for manglende eller uvildige data, plus de anvendes til de avancerede koncepter til at styre elektriske grid komponenter udviklet også i arbejdspakke 4.

Forventede resultater:

  • Skalerbar database management koncept, der understøtter store mængder data af forskellig tid og rumlige skalaer
  • Visualiserings koncept til effektiv og nyttig visualisering af indsamlede data
  • Effektiv behandlings mekanismer til feature udtagning, der respekterer privathed
  • Implementering af komponenter og grænseflader