WP4: REAL TIME ESTIMERING OG STYRING AF GRID KOMPONENTER

WP 4 Real time estimering og styring af grid komponenter

I denne arbejdspakke udvikles modellerne til at udføre realtids estimering over nettets belastning. Disse modeller sikrer, at data af høj kvalitet kan leveres på det krævede tidspunkt og giver en vis uafhængighed af udførelsen af ​​netværket - selv om der er et stærkt link til hvordan netværket er konfigureret og hvordan data indsamles. Det nye aspekt her er netop, at netværket og estimerings modeller er udviklet, så de støtter hinanden i forhold til kravene til data til 1) visualisering og 2) håndtering af elektriske komponenter i gridded.

I denne arbejdspakke også udvikles også nye algoritmer for hvorledes man styrer kontrollerbare komponenter i nettet. Disse algoritmer evalueres som en del af forundersøgelsen af ​​det udviklede system.

Forventede resultater:

  • Lave beregningsmæssige algoritmer til realtid estimering af distributionsnettets tilstand, baseret på et reduceret antal målinger
  • Enkle og præcise forudsigelses modeller, der gør brug af on-line og historiske data
  • Metoder og algoritmer til håndtering af elektriske komponenter i gridded.
  • Implementering af komponenter og grænseflader