WP5: SYSTEMUDVIKLING, INTEGRATION OG TEST

WP5 Systemudvikling, integration og test

Denne arbejdspakke har til formål at sikre, at det tekniske arbejde i arbejdspakke 2, 3 og 4 bliver integreret og evalueret. Dette vil ske i 1) en test opstilling, der muliggør realistisk test af algoritme til styring af grid komponenter i en ”hardware-in-the-loop” opstilling på Aalborg Universitet, og via 2) en forundersøgelse i et fysisk testområde hos Thy -Mors Energi, hvor især visualiserings koncepter vil blive demonstreret og testet med henblik på den daglige drift og styring af el-nettet.

Forventede resultater:

  • Integration af udviklede komponenter i fysisk test
  • Integration af modeller og komponenter til lab test og validering
  • Vurdering af systemet i lab med henblik på sikkerhed og funktionalitet
  • Vurdering af fysisk test med henblik på betjening og styring