WP6: SYSTEMUDVIKLING, INTEGRATION OG TEST

WP6 Udbredelse & anvendelse

Denne arbejdspakke har til formål at sikre, at projektets resultater effektivt formidles gennem de rigtige kanaler og på ordentlig vis. Arbejdspakken er ansvarlig for at identificere passende konferencer, fora etc. for projektet at deltage i. Organisering af samarbejde med andre, formidlingsstrategi, hjemmeside etc., skal være medvirkende til, at projektet og dets resultater bliver kendt uden for konsortiet.

Forventede resultater:

  • Hjemmeside til formidling af resultater
  • Videnskabelige afhandlinger (indlæg i tidsskrifter og på konferencer)
  • Planlægning af (fælles) workshops og arrangementer for formidling af resultater
  • Input til igangværende standardiseringsarbejde på smart grid området (ex Smart Grid koordinationsgruppen - SGCG)
  • Kommercialisering af resultater